Před akcí

Kontakt

DJ Václav Mikler

www.djvaclavmikler.cz

info@djvaclavmikler.cz

IČ: 094 69 052

Tel: 739 982 307

Před akcí

Podmínkou je místo pro DJ 3x2m, přístup k zásuvce 230V/16A, přichystaný stůl, jídlo a pití zdarma, jedno parkovací místo v blízkosti vchodu. Pokud se vyskytne ze strany zákazníka nebo z řad hostů nevhodné chování, např. opilecké chování v blízkosti aparatury, polívání nebo manipulace s aparaturou nebo vulgární či fyzické útoky na DJ. Akce se okamžitě ruší a bude vyplacena částka k té určité hodině.